Audit & Business Planing 

 • Na základě provedeného auditu a analýzy naplánujeme efektivnější způsob vedení Vaší praxe. 

Co je strategické plánování ve zdravotnické praxi a proč je důležité.

Každá soukromá praxe je podnikatelský subjekt, ať už je provozována jakoukoliv právní formou. Poskytování zdravotnické péče má svá specifika, ale přesto povinností každého podnikatelského subjektu je vytvářet podnikatelskou činnost na vlastní zodpovědnost a za předpokladu zisku.

Abychom mohli vytvářet zisk, potřebujeme k tomu strategické plánování, které vychází z komplexní analýzy podnikatelského subjektu, v našem případě nestátního zdravotnického zařízení - soukromé praxe.

Přínosem strategického plánování pro Vaši praxi je lépe definovat směry dlouhodobého a komplexního rozvoje. Business Planing Vám pomůže lépe se připravit na minimalizaci negativních faktorů a naopak definovat příležitosti. Stejně tak Vám pomůže lépe a objektivně rozhodovat o prioritách praxe a v neposlední řadě pomůže najít skryté personální a finanční zdroje. Pomůže Vám zacílit na vhodné technologie a zajistí návratnost investic.

Plánování vychází z analýzy vnitřního a vnějšího prostředí Vaší praxe. Výsledky strategické situační analýzy se projeví v určení nebo potvrzení Vámi stanovené vize, z které se vychází při definici obecných a strategických cílů.

Jak Business planing probíhá

 • Potřebujeme Vaši součinnost a spolupráci pro vypracování auditu stávajícího stavu Vaší firmy
 • Vypracujeme analýzu
 • Na základě výsledků stanovovíme Business Planing
 • Provedeme implementaci výsledků do praxe, včetně manažerského vedení a následné kontroly

Služba obsahuje: 

 • hodina konzulatce na místě
 • vypracovanou anylýzu, strategický plán a návrhy manažerských opatření
 • 1,5 hodiny mailové konzulatce
 • hodina kontolní konzulatce na místě
 • cestovné po Praze 

 První konzulatce je zdrama 

.................... 

Administrativa


Potřebujete získat více volného času pro své nejbližší a už Vám na to nezbývá čas protože máte spousty administrativních povinností ? 

 • provedeme audit na Vámi aplikované administrativní procesy. Naším cílem bude jejich zefektivnění, zjednodušení a jejich korespondence s příslušnými zákony a předpisy: vedení a kontrola povinné dokumentace, práce recepční, objednací systém, atd. 
 • Měsíčně pro Vás zpracujeme výkazy pro pojišťovny a zajistíme následnou komunikaci s nimi. 
 • Zhotovíme pro Vás cenové kalkulace a ceníky
 • Provedeme mzdovou optimalizaci, vypracujeme program zaměstananeckých benefitů a povedeme jejich aministraci 
 • Zajistíme účetní práce a daňové poradenství, včetně pravidelné měsíční komunikace : nastvení měsíčních reportů, kontlola hotovostních pateb, zajištění mzdové agendy 
 • Pomůžeme Vám založit novou praxi, zajistíme všechny aministrativní úkony a nastavíme strategii vhodnou pro Váš region. 
 • zajistíme ocenění majetku pro účely přeměn společností, prodeje - fúzí, rozdělení, změn právní formy i převodu jmění
 • prodej lékařských praxí

Cena za tyto služby je stanovená hodinovou sazbou nebo měsíčním paušálem dle využitých služeb. Pro bližší specifikaci ceny je potřeba osobní schůzka, viz kontaktní formulář. 

.................... 

Marketing planing 

Zpracujeme marketingovou analýzu a zajistíme propagaci, tak aby efektivně oslovila cílové skupiny. 

Marketing je všudypřítomný. Otevřete dveře firmy, obchodu, kadeřnického salonu i lékařských praxí a už víte kam jste přišel. Většina z nás vnímá marketing jako něco zbytečného co nám plní poštovní schránky propagačními letáky. Správný nenásilný marketing, který odráží vizi a poslání lékařské praxe informuje pacienta o tom jakou péči mu nabízí. Součástí marketingu je i vhodná komunikace a chování zaměstnanců, korporátní identita a spoustu maličkostí, které mnoho léakřských praxí považuje za bezpředmětné. 

Otevřete nám dveře a společně s Vámi vytvoříme správný emage vaší lékařské praxe. 

 • vytvoříme efektivní marketingový plán
 • pomůžeme s aplikací MP
 • navrhneme Corporate design
 • zhotovíme loga, rebrending
 • zajistíme tisk propagačních materiálů
 • provedeme analýzu webových stránek, navrhneme změny, zhotovíme nové
 • navrhneme plán a realizaci prezantací
 • zorganizujeme konferenci, školení, workshop, team bulding 

cenovou kalkulaci zhotovíme podle konkrétních požadavků na dodané služby 

.................................

Medical Jobs 


Vyřešíme za Vás personální problematiku a výběr vhodného kandidáta na požadovanou pozici a stane se tak dlouhodobým členem Vašeho pracovního týmu. Jsme profesionální personální agentura. 

Proč využít služeb personální agentury ? Každé pracoviště má své specifika, svojí energii a pracovní tým. Při dobré komunikaci s Vámi dokážeme vytipovat a prověřit vhodného kandidáta. Zhodnotíme nezávisle Vaše požadavky i podmínky a na základě konzultací je nastavíme nebo upravíme tak, aby odpovídali danému regionu, pracovní pozici a záruce dlouhodobého pracovně právního vzrathu. Vše probíhá za vzájemné součinnosti s maximální usporou Vašeho času. 

 • známe potřeby a požadavky soukromých lékařských praxí na zaměstnance
 • najdeme kandidáta podle vašich požadavků
 • vyhledáme pro vaši praxi vhodného kandidáta na uvolněné pracovní pozice lékaře/ky, sestry, zubní instrumentářky, dentální hygienistky, recepční, manažera
 • ušetříte Váš čas za předběžná kola výběrového řízení 
 • spolupracujeme s personalisty a odborníky v oblasti psychologie 

ceny za služby personální agentury pošleme po specifikaci požadavků klienta 

...........................

Finanční služby


Potřebujete zajistit investice pro vybavení ordinací , přemýšlíte o koupi nemovitosti pro podnikatelské účely nebo řešíte hypotéku? Pomůžeme vám co nejlépe zhodnotit úspory, najdeme vhodnou variantu financování vašich investic a omezit rizika.

Pro laika není až tak jednoducé vyznat se v celé nabídce trhu finančních produktů a k tomu ještě vybrat tu nejlepší a nejvýhodnější strategii pro financování investic do lékařského vybavení. Zároveň odpovědět si na otázky zda-li je pro ivestici vhodnější leasing, úvěr nebo hypotéka, jakou zvolit strategii nastevení úroku nebo jakou banku z trhu vybrat. Stejně tak zorientovat se ve spleti informací z nepřeberného protfilia produktů pojištění a ještě k tomu uzavřít smlouvu za optimální cenu odpovídající vaší siutaci. 

S vaším souhlasem provedeme audit pojistných a úvěrových smluv a navrhneme kopmlexní dlouhodobé řešní 

 • zohledníme vaše dlouhodobé cíle 
 • komplexní řešení klienta
 • spolupráce se všemi bankami a pojišťovnami
 • vybereme nejvýhodnější variantu zajištění rizik
 • vyjednáme nejlepší úrokovou sazbu
 • provedeme refinancování stávajících úvěrů
 • řešíme firemní i soukromé finance

za služby finančního poradce neplatíte

..................